­

7.30 ლ.

P20-სახვრეტელა 15 ფურცლისათვის

­

14.50 ლ.

0104-სახვრეტელა 35 ფურცლისათვის

­

17.80 ლ.

403411-სახვრეტელა 30-35 ფურცლისათვის

­

19.30 ლ.

E0143-სახვრეტელა 40-45 ფურცლისათვის

­

22.50 ლ.

404411-სახვრეტელა 40-45 ფურცლისათვის

­

73.50 ლ.

E0130-სახვრეტელა 100 ფურცლისათვის

­