­

9.40 ლ.

P20-სახვრეტელა 15 ფურცლისათვის

­

15.50 ლ.

0104 - სახვრეტელა 35 ფურცლისათვის

­

17.80 ლ.

403411-სახვრეტელა 30-35 ფურცლისათვის

­

25.40 ლ.

E0143-სახვრეტელა 40-45 ფურცლისათვის

­

28.50 ლ.

404411-სახვრეტელა 40-45 ფურცლისათვის

­

99.50 ლ.

E0130-სახვრეტელა 100 ფურცლისათვის

­

1.85 ლ.

E0152- სახვრეტელას სათადარიგო ნაწილი

­

7.90 ლ.

E0132- სახვრეტელას დანები

­