­

0.43 ლ.

17 - სალარო აპარატის ლენტი

­

2.45 ლ.

18 - თერმოქაღალდი

­

2.95 ლ.

5840500 - სასწორის ეტიკეტი

­

3.90 ლ.

00264 - ფაქსის ქაღალდი

­