­

0.70 ლ.

17 - სალარო აპარატის ლენტი

­

4.20 ლ.

18 - თერმოქაღალდი

­

5.30 ლ.

5840500 - სასწორის ეტიკეტი

­

3.90 ლ.

00264 - ფაქსის ქაღალდი

­