­

0.60 ლ.

17 - სალარო აპარატის ლენტი

­

3.75 ლ.

18 - თერმოქაღალდი

­

5.30 ლ.

5840500 - სასწორის ეტიკეტი

­