­

0.09 ლ.

920 - კლიპი 19 მმ

­

0.18 ლ.

925 - კლიპი 25 მმ

­

0.21 ლ.

930 - კლიპი 32 მმ

­

0.37 ლ.

935 - კლიპი 41 მმ

­

0.53 ლ.

940 - კლიპი 51მმ

­

0.18 ლ.

985569-ფერადი კლიპი 15 მმ

­

0.23 ლ.

8585-კლიპი ფერადი 19 მმ

­

0.33 ლ.

8584-ფერადი კლიპი 25 მმ

­

0.36 ლ.

8583-კლიპი ფერადი 32 მმ

­

0.50 ლ.

336327-კლიპი ფერადი 41 მმ

­

0.70 ლ.

8551 - კლიპი ფერადი 51მმ

­

0.98 ლ.

9522-კლიპი 64 მმ

­

1.48 ლ.

9521-კლიპი 76 მმ

­