­

0.12 ლ.

1116 - საფოსტო კონვერტი

­

0.12 ლ.

1122 - კონვერტი დიპლომატიური

­

0.18 ლ.

1725 - კონვერტი A5

­

0.26 ლ.

2432 - კონვერტი A4

­

0.37 ლ.

SA3 - კონვერტი A3

­

0.12 ლ.

CD5 - კონვერტი CD-თვის

­

0.05 ლ.

50 - შესაკრავი პარკი 6x7

­

0.07 ლ.

46 - შესაკრავი პარკი 10x12

­

0.12 ლ.

94 - შესაკრავი პარკი 15x18

­

0.26 ლ.

95 - შესაკრავი პარკი 26x35

­