­

2.10 ლ.

372 - სალაროს წიგნი

­

0.95 ლ.

378 - შემოსავლის ზედდებული

­

0.95 ლ.

379 - გასავლის ზედდებული

­

0.95 ლ.

380-სალაროს შემოსავლის ორდერი

­

0.95 ლ.

381-სალაროს გასავლის ორდერი

­

1.70 ლ.

382 - ავტომობილის საგზური

­

1.90 ლ.

K2 - კოპირებადი მენიუ

­

1.45 ლ.

4540-საკანცელარიო წიგნი, ხაზი

­

1.45 ლ.

4540-საკანცელარიო წიგნი, უჯრა

­