­

1.35 ლ.

4801-რვეული ა5, უჯრა

­

2.45 ლ.

236-რვეული ა5, ხაზი

­

2.45 ლ.

236-რვეული ა5, უჯრა

­

3.30 ლ.

70639-რვეული ა4, ხაზი

­

3.30 ლ.

70639-რვეული ა4, უჯრა

­