­

0.85 ლ.

4801-რვეული ა5, უჯრა

­

1.50 ლ.

236-რვეული ა5, ხაზი

­

1.50 ლ.

236-რვეული ა5, უჯრა

­

2.35 ლ.

70639-რვეული ა4, ხაზი

­

2.35 ლ.

70639-რვეული ა4, უჯრა

­